Wręczono dyplomy magisterskie w PWSZ w Elblągu

Wręczono dyplomy magisterskie w PWSZ w Elblągu

24 lipca 2019 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) absolwentom kierunku kształcenia Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią.

Dyplomy świeżo upieczonym magistrom uroczyście wręczyły Prorektor ds. Kształcenia dr Iwona Kijowska, Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz oraz Dyrektor Instytutu mgr Teresa Kubryń.

- Magister wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza mistrz. Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym absolwentom uzyskania tytułu zawodowego magistra i życzę samych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym -  mówi Prorektor dr Iwona Kijowska - Ukończenie przez naszych absolwentów studiów II stopnia umożliwia zatrudnienie w zawodzie nauczyciela w szkołach  i placówkach opiekuńczych, gdzie niezbędne jest posiadanie  tytułu zawodowego magistra.

Atrakcyjność absolwentów PWSZ w Elblągu zwiększa liczba odbytych przez nich godzin praktyk zawodowych. W ramach studiów magisterskich studenci zobowiązani byli do odbycia trzymiesięcznych praktyk zawodowych, co zaprocentowało zwiększeniem ich kompetencji społecznych i zawodowych.

- Pochwały pod adresem studentów, wypowiadane przez niektórych pracodawców, a nawet propozycje zatrudnienia, pozwalają twierdzić, że studia na profilu praktycznym na naszej Uczelni przygotowują kompetentnych specjalistów w swoim zawodzie - dodaje Prorektor.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 25 maja 2016 r. posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie II stopnia. Studenci kierunku Pedagogika w specjalnościach: wczesna edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią nabywają rozległą wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne przyszłym nauczycielom.

- Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich – mówi mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno – Językowego PWSZ w Elblągu.

W związku z wprowadzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmianami w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli, od nowego roku akademickiego w elbląskiej PWSZ-ce w Instytucie Pedagogiczno-Językowym rozpoczną się jednolite studia magisterskie na kierunkach: pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Będą to pierwsze jednolite studia magisterskie w Uczelni. W ramach kierunku Pedagogika specjalna prowadzone będzie kształcenie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

IPJ zwiększa również zakres specjalności w ramach kierunku Pedagogika na studiach II stopnia. Oprócz wczesnej edukacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej od nowego roku uruchomiona zostanie specjalność pedagogika medialna.  Natomiast tegoroczną nowością na studiach licencjackich są dwie specjalności: logopediapedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.


Data publikacji: 24 lipca 2019

Przewiń do góry